Това е нашето портфолио. Тук ще видите списък с нашите настоящи и минали проекти включващи кратко описание, използваните технологии и евентуален адрес, на който може да видите проекта "на живо". Ако имате въпроси или коментари свържете се с нас

ПРОЕКТИ / Всички
бъди вдъхновение

бъди вдъхновение

Технологии: PHP, CakePHP, MySQL, Design, UI, Web2.0, Ajax
Адрес: http://binspiration.com
Статус: Онлайн
Web2.0 услуга, която има за цел да помогне на хората да се вдъхновяват. Услугата е експеримент на екипа ни и няма комерсиална цел. Накратко, предизвикателството е да се създаде изречение в което 2 от думите са вече фиксирани в него. Това от една страна изисква от автора да бъде креативен, а от друга резултът е непредвидим.