Това е нашето портфолио. Тук ще видите списък с нашите настоящи и минали проекти включващи кратко описание, използваните технологии и евентуален адрес, на който може да видите проекта "на живо". Ако имате въпроси или коментари свържете се с нас

ПРОЕКТИ / Институции
База данни на експертите

База данни на експертите

Организация: Българска фокална точка към EFSA
Технологии: PHP, CakePHP, MySQL, Design, UI, Ajax
Адрес: http://experts.foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Базата данни е изградена за нуждите на Българската фокална точка към EFSA. Базата има за цел да събере профилите на експерти в сферата на безопастността на храните. В последствие данните ще се ползват при набиране на експерти за различни проекти.
Българския фокален център на EFSA

Българския фокален център на EFSA

Организация: Българския фокален център на EFSA
Технологии: PHP, MySQL, HTML, Design
Адрес: http://focalpoint.foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
Курсовете на Foodsafety.bg

Курсовете на Foodsafety.bg

Организация: Център по безопасност на храните в България
Технологии: PHP, CakePHP, MySQL, UI
Адрес: http://courses.foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Проложение за управление на курсовете провеждани от центъра по безопастност на храните в България. Системата управлява информацията за курвосете, преподавателите и курсистите. Приложението предоставя информация за страницата на центъра.
Център по безопасност на храните в България

Център по безопасност на храните в България

Организация: Център по безопасност на храните в България
Технологии: PHP, MySQL, HTML, Design
Адрес: http://foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
Проект промоция на здравето на работното място

Проект промоция на здравето на работното място

Организация: Национален център по опазване на общественото здраве
Технологии: PHP, MySQL, HTML, Design
Адрес: http://hp-whp.ncphp.government.bg
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
 Page 1 of 2  1  2 »