Това е нашето портфолио. Тук ще видите списък с нашите настоящи и минали проекти включващи кратко описание, използваните технологии и евентуален адрес, на който може да видите проекта "на живо". Ако имате въпроси или коментари свържете се с нас

ПРОЕКТИ / Всички
База данни на експертите

База данни на експертите

Организация: Българска фокална точка към EFSA
Технологии: PHP, CakePHP, MySQL, Design, UI, Ajax
Адрес: http://experts.foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Базата данни е изградена за нуждите на Българската фокална точка към EFSA. Базата има за цел да събере профилите на експерти в сферата на безопастността на храните. В последствие данните ще се ползват при набиране на експерти за различни проекти.