Това е нашето портфолио. Тук ще видите списък с нашите настоящи и минали проекти включващи кратко описание, използваните технологии и евентуален адрес, на който може да видите проекта "на живо". Ако имате въпроси или коментари свържете се с нас

ПРОЕКТИ / Всички
Курсовете на Foodsafety.bg

Курсовете на Foodsafety.bg

Организация: Център по безопасност на храните в България
Технологии: PHP, CakePHP, MySQL, UI
Адрес: http://courses.foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Проложение за управление на курсовете провеждани от центъра по безопастност на храните в България. Системата управлява информацията за курвосете, преподавателите и курсистите. Приложението предоставя информация за страницата на центъра.
Център по безопасност на храните в България

Център по безопасност на храните в България

Организация: Център по безопасност на храните в България
Технологии: PHP, MySQL, HTML, Design
Адрес: http://foodsafety.bg
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
Проект промоция на здравето на работното място

Проект промоция на здравето на работното място

Организация: Национален център по опазване на общественото здраве
Технологии: PHP, MySQL, HTML, Design
Адрес: http://hp-whp.ncphp.government.bg
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
Проект промоция на здравето в болниците

Проект промоция на здравето в болниците

Организация: Национален център по опазване на общественото здраве
Технологии: PHP, MySQL, HTML, Design
Адрес: http://hph.ncphp.government.bg
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
Сайт на НЦООЗ

Сайт на НЦООЗ

Организация: Национален център по опазване на общественото здраве
Технологии: PHP, Oracle, HTML
Адрес: http://ncphp.government.bg/
Статус: Онлайн
Институционален уебсайт със система за управление на съдържанието.
 Page 3 of 5 « 1  2  3  4  5 »